santjust.cat

Casaments Civils

La informació i prereserva de data de la cerimònia de casament s’ha de fer a l‘Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC, tel. 93 480 48 00), de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de dilluns a dijous de 16 a 19 h.

Entre 3 mesos i 1 mes abans de la data reservada, cal presentar la sol·licitud de casament civil al Registre General de l’Ajuntament. Per fer la reserva de la data, s’ha d’haver iniciat l’expedient de matrimoni al Jutjat de Pau o al Registre Civil que correspongui. Calendari casaments 2024

Casaments a Sant Just

Tenir vincle amb el municipi. Constar al Padró municipal d’habitants o haver-hi constat (almenys un dels dos membres de la parella) o acreditar que treballa actualment al municipi (almenys un dels dos membres de la parella).

·      Sol·licitud/formulari emplenat i signat per la parella.

·      Fotocòpia del DNI de cada un dels membres de la parella.

·      Fotocòpia del DNI de dos testimonis (majors d’edat). Art. 57 Codi civil

·      Documentació que facilita el Registre Civil autoritzant el casament

·      Liquidació de la taxa vigent per a l’expedició dels documents administratius. Ordenança fiscal núm.8. Art. 6 F). Import: 98,00€

 

1. No cerimoniós:

 √ Es programen segons l’agenda, de dilluns a divendres (de 9 a 14h).

 √ Espais disponibles:

a) Despatx (capacitat per a 8 persones). 
Despatx_01
b) Despatx (capacitat per a 14 persones). 


2.
 Cerimoniós: 

  √ Dates segons calendari. 

  √ Espais disponibles: 

a) Casa de Cultura Can Ginestar -Sala Isidor Cònsul i Giribet– (capacitat per a 70 persones). 
Lloguer de la Sala: cal abonar el lloguer de la Sala a l’empresa concessionària del servei (consergeria de Can Ginestar). La Sala es pot visitar.
b) A la Casa de la Vila – Sala de Sessions – (capacitat per a 70 persones). 
Lloguer de la Sala: cal abonar-ne l’import en el moment de presentar la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament. Taxa per a la utilització d’espais de la Casa de la Vila. Ordenança fiscal núm. 24. Art. 5è a). Import: 286,01€

.
Sala de pllens