santjust.cat

Pictogrames Inclusius

Projecte Visual - Pictogrames per a la Inclusió

Les persones amb problemes de comunicació utilitzen els pictogrames en els seus entorns propers, a l’escola, a casa i als diferents serveis, però quan es troben fora d’aquests espais coneguts i “segurs”, necessiten que tots els llocs estiguin senyalitzats amb els mateixos pictogrames que coneixen i utilitzen a diari, perquè la seva comprensió del món sigui més àmplia i satisfactòria.

El Projecte Visual neix de la proposta de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Just Desvern, el Centre Pilot i l’IFP Antoni Algueró per tal de promoure el disseny, la creació i la senyalització d’espais socioeducatius, serveis municipals amb plafons dissenyats que incloguin pictogrames de lliure ús d’ARASAAC (Aragó Sistema Augmentatius i Alternatius de la Comunicació).

Els objectius d’aquest projecte són:

– Promoure la inclusió i l’accés a aquest espais a persones que tenen greus dificultats en la comunicació i en l’accessibilitat cognitiva.
– Convertir el municipi de Sant Just Desvern un entorn més accessible, més inclusiu i més acollidor.

Les persones beneficiàries són:

– Persones amb necessitat de suport (TEA, S. Down, discapacitat intel·lectual…).
– Persones que no saben llegir (etapa infantil i vellesa) o presenten dificultats en la lectoescriptura.
– Persones que no dominen l’idioma local.
– Persones que no coneixen el municipi.

Els espais senyalitzats amb pictogrames actualment són:

Ajuntament de Sant Just Desvern

– Escola Bressol Marrecs

– Escola Canigó

– Escola Montseny

– Escola Montserrat

– Escola Centre Pilot

– IES Sant Just

– Complex Esportiu Municipal la Bonaigua

– Camp de Futbol

– C.C. Salvador Espriu

– C.C. Joan Maragall

– C.C. Soledat Sant i Serafí

– Casa de Cultura Can Ginestar

– Les Escoles

– La Vagoneta

– Biblioteca Joan Margarit

– Casal de Joves

– Centre Social el Mil·lenari

– Centre d’Atenció Primària

– Mercat Municipal

En aquest projecte hi ha participat:

– ESCOLA CENTRE PILOT SANT JUST
– ASPROSEAT
– IFP ANTONI ALGUERÓ
– ARASAAC
– AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN