santjust.cat

27/07/24

A les 9 h, al Parc de la Iulia Quieta,

El mercat de la Iulia Quieta, a Mas Llui

Al Barri de Mas Lluï

Organitza: Ajuntament de Sant Just